Propozice NFLG 2018
1. Pravidla a systém soutěže
Hraje se jamková hra dvojic (fourball – bestball) s částečným vyrovnáním. Muži hrají ze žlutých a ženy z červených odpališť. Hendikep každého hráče se snižuje na 1/2 jeho přesného hendikepu (maximálně však 18), výsledek se zaokrouhlí podle matematických pravidel a rány k dobru se přidělí každému hráči podle hendikepu jamek. Jamku vyhrává strana, jejíž hráč dosáhne nejnižšího počtu ran na této jamce po započtení vyrovnání. Zápas vyhrává dvojice, která dosáhne většího počtu vítězných jamek. V případě nerozhodného výsledku po dohrání soutěžního kola se pokračuje systémem „náhlá smrt“ od odpaliště č. 1. (Rány k dobru se přidělují i při rozehrávce.)
Upřesňující poznámka: Každý hráč hraje svým míčem. Každý hráč má podle svého hendikepu a klíče jeho snížení přiděleny rány k dobru, které uplatní na jamkách podle jejich hendikepového čísla (začíná se od jedničky).

2. Hřiště
Hraje se na jakémkoli znormovaném hřišti v České republice nebo při dohodě obou týmů i na jiných hřištích. Pokud se týmy na výběru hřiště nedohodnou, určuje hřiště dvojice s nižším (lepším) aktuálním průměrným hendikepem - při shodě určí hřiště nejstarší hráč. Při výpočtu průměrného hendikepu týmu se berou v úvahu hendikepy přihlášených hráčů (ne náhradníků), a to v zahajovací den příslušného kola. Další změny v hendikepu v průběhu kola se pro výpočet průměrného hendikepu na určení týmu, vybírajícího hřiště, nepočítají. Tým, který vybírá hřiště, rezervuje i startovní čas.

3. Pravidla
Hraje se podle pravidel golfu a podle místních pravidel hřiště, na kterém se zápas odehrává. Hráči nemusí chodit pěšky a je povoleno používání měřicích přístrojů. V případě nejasností a sporů (viz pravidlo 2-5) by hráči měli nejprve požádat o stanovisko STK klubu, na jehož hřišti se zápas hraje. Konečné rozhodnutí vydá soutěžní výbor NÁRODNÍ FIREMNÍ LIGY GOLFU. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

4. Hráči
Národní firemní ligu Golfu hrají dvojice hráčů, soutěžících pod názvem firmy, která je nominuje z řad svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo příznivců. Tým je tvořen ze dvou hráčů základní sestavy a nepovinně jednoho náhradníka. Za tým mohou do soutěže nastoupit muži i ženy starší 21 let (ročník narození 1995 a méně). Hráči musí mít věrohodný doklad o výši hendikepu nebo poskytnout soupeři své registrační číslo pro ověření aktuálního hendikepu na serveru ČGF. Hráči bez dokladu o hendikepu nebo registračního čísla hrají proti HCP 0, držitelé hendikepu 54 - 37 proti HCP 36. Doklad o hendikepu nebo registrační číslo pro ověření předloží každý hráč před zahájením soutěžního kola ke kontrole dvojici protihráčů. Složení týmu (2 hráči a 1 náhradník) se v průběhu soutěže nesmí měnit a do soutěžní dvojice může být vybrán vždy pouze někdo ze dvou přihlášených hráčů a jednoho náhradníka (jméno náhradníka lze doplnit kdykoli v průběhu soutěže), vždy však před utkáním, do kterého náhradník nastoupí. Tým, který k zápasu nominuje hráče mladšího 21 let nebo předem nenahlášeného náhradníka, je diskvalifikován.

5. Termíny
Každé kolo má vymezeno časový rámec. Termín jednotlivých utkání si dohodnou hráči samostatně kdykoliv v průběhu trvání kola. Nejpozději v poslední den předepsaného kola musí být na adresu redakce Golfu oznámen telefonicky nebo e-mailem  výsledek zápasu (telefonicky, e-mailem). Hráči se soutěže účastní na vlastní náklady. Semifinále a finále se s výjimkou dopravy uskuteční na náklady pořadatele (platí pro 2 přihlášené hráče, ne náhradníka).

6. Poplatky
Firma uhradí za účast v NFLG registrační poplatek ve výši 3 000 Kč plus příslušné DPH na bankovní účet 19-9090940207/0100, var. symbol platby si zvolte sami, měl by začínat číslicemi 22... a je potřeba ho oznámit redakci na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na požádání vystavíme daňový doklad.

7. Přihlášky
Přihlášky zašlete písemně nebo elektronicky na adresu časopisu Golf nebo se přihlaste na internetových stránkách www.casopisgolf.cz. Do losování prvního kola budou zařazeny přihlášky, které budou v okamžiku losování v redakci. Losování proběhne 31. 5. ve 12.00 v redakci časopisu Golf. Přihláška je platná, jen pokud bude nejpozději v termínu losování uhrazen také registrační poplatek. Tým firmy je přihlášen do ligy po řádném vyplnění a doručení přihlášky a po úhradě registračního poplatku.

8. Průběh soutěže
Podle počtu přihlášených budou týmy rozlosovány do dvojic a v jednotlivých kolech budou hrát vylučovacím systémem. Do dalšího kola postupuje nejenom vítěz utkání, ale i poražený, pokud to byla jeho první porážka. Tým je z dalších bojů NFLG vyřazen až po druhé prohře. Vítěz je povinen nahlásit výsledek zápasu a v případě sporu doručit do redakce vyplněnou a podepsanou skóre kartu k ověření (stačí e-mailem). Na nedoručený výsledek se hledí, jako by nebyl zápas odehrán, a tedy jako by byl oboustranně skrečován. Pokud se zápas neodehraje, nebo bude oboustranně skrečován a podle propozic soutěže nepůjde jednoznačně určit postupující tým, rozhodne o postupujícím los.

Termín utkání si mohou hráči vylosovaní k vzájemnému zápasu zvolit po dohodě kdykoliv v době trvání kola. Není-li možné na hřišti v dohodnutém termínu zápas odehrát (uzavřený turnaj, nehratelné hřiště apod.), prohrává dvojice, která hřiště určila. Pokud se hráči některého týmu nedostaví k utkání, prohrávají zápas. Hráči přítomné dvojice si nechají pracovníkem klubu potvrdit prázdnou skóre kartu prokazující jejich přítomnost na hřišti v daný čas a den a odešlou ji na adresu redakce.

9. Základní část
Základní část se skládá z předepsaných soutěžních kol, kterými projdou pouze týmy s maximálně jednou porážkou. Na odehrání každého kola je vždy vymezeno alespoň 14 dnů. Pokud se týmy nedohodnou jinak, hraje se ne hřištích zapojených v projektu 1fee2hráči a v termínech, kdy lze tyto vouchery uplatnit.. Pokud se týmy neshodnou na žádném termínu, je hracím dnem pondělí dopoledne navazující na konec kola, čas 10.00 hod. Pokud dvojice s nižším (lepším) průměrným hendikepem nenavrhla v průběhu prvního týdne žádné hřiště, může hřiště soupeřům navrhnout dvojice s vyšším (horším) průměrným hendikepem.

Postupový klíč (pavouk neporažených týmů a pavouk týmů s jednou porážkou) včetně nasazení bude znám a uveřejněn po rozlosování soutěže. Přihlášené týmy budou nasazeny do jedné ze dvou skupin Západ nebo Východ. Podle jejich počátečního nasazení může v prvním a druhém kole některé z nich potkat volný los, který znamená postup do dalšího kola bez odehraného utkání. Ze základní části soutěže postupují do semifinále čtyři týmy, vždy po jednom neporaženém týmu a jednom týmu s jednou porážkou z každé z vypsaných skupin.

10. Semifinále a finále
Semifinále a finále Národní firemní ligy Golfu, do kterého postoupí čtyři dvojice, se uskuteční začátkem října na náklady organizátorů (s výjimkou dopravy do místa utkání). Případná účast náhradníků jde na vlastní náklady týmu.

Soutěžní výbor

Poznámka:
Soutěžní výbor povoluje v průběhu stanoveného kola používání GPS nebo laserových přístrojů pro měření vzdálenosti i motorových nebo elektrických golfových vozíků.

 
časopisgolf - patička
Internetová prezentace časopisu Golf, ISSN 1802-6141
© Copyright 2004 - 2021: Golf - CCB,spol. s.r.o.
Tvorba webových stránek - Webservis
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Odkazy