Archív časopisu 2017

 

Profil časopisu Golf

Golf je exkluzivní golfový měsíčník, s téměř 10 000 abonenty, první na domácím trhu – vychází od roku 1993, nyní
v nákladu 12 000 kusů. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, původní reportáže, rozhovory
a profily osobností, testy vybavení a informace o novinkách. Pravidelně uveřejňuje seriály o cestování, pravidlech, tréninku a doplňkově přináší obecnější témata – auto moto, móda, současné trendy atp. Na základě kooperace
s prestižním titulem Golf Monthly přetiskuje golfové akademie s předními světovými hráči a testy novinek. Časopis Golf je distribuován čtenářům adresným způsobem, na základě dlouhodobě budované
a neustále aktualizované a rozšiřované databáze, prostřednictvím golfových klubů a hromadnou distribucí. Časopis Golf je smluvním partnerem České profesionální golfové asociace i České golfové federace a mnoha golfových resortů a soutěží v České republice i na Slovensku.

kolac_uzemi

Rozdělení distribuce z hlediska cílových skupin

kolac_zpusob

 

Termíny vydání a uzávěrek pro objednávky a dodání podkladů pro časopis Golf - ročník 2017

Vydání Objednávky Podklady
Vychází
Leden 1.12. 10.12. 2.1.
Únor 1.1. 10.1. 1.2.
Březen 1.2. 10.2. 1.3.
Duben 1.3. 10.3. 3.4.
Květen 1.4. 10.4. 2.5.
Červen 1.5. 10.5. 1.6.
Červenec 1.6. 10.6 3.7.
Srpen 1.7. 10.7. 1.8.
Září 1.8. 10.8. 1.9.
Říjen 1.9. 10.9. 2.10.
Listopad 1.10. 10.10. 1.11.
Prosinec 1.11. 10.11. 1.12.

Základní informace o časopisu Golf

Ročník 2017 - dvacátý pátý
Náklad 12 000 výtisků
Formát formát A4 (210×297)
Materiál Matná křída 115 g, obálka 200 g (lamino), vazba V2
Rozsah 72 - 120 stran
Periodicita Měsíčník , vychází pravidelně na začátku každého měsíce
Cena* Jednotlivé číslo 95 Kč / 4,20€
Roční předplatné 990 Kč včetně poštovného
Redakce, výroba příjem inzerce CCB, spol. s r. o., Okružní 19, BRNO, PSČ 638 00
tel.: +420 545 222 774, e-mail: golf@ccb.cz
Uzávěrky
a podklady
Objednávky a podklady ke zpracování do 1. dne předchozího měsíce
Hotové podklady do 10. dne předchozího měsíce
Distribuce Časopis Golf je vydáván v nákladu 12 000 výtisků a distribuován čtenářům především adresným způsobem na základě dlouhodobě budované a neustále aktualizované a rozšiřované databáze (VIP, předplatné), prostřednictvím golfových klubů a hromadnou distribucí.

*/ cena na Slovensku není dána rozdílem kurzů měn, ale požadavkem slovenského distributora

Technické parametry inzerce

Podklady dodávejte ve formátu tiskového PDF pro CMYK  s rozlišením 300 dpi
Podrobné technické informace v pdf ke stažení

časopisgolf - patička
Internetová prezentace časopisu Golf, ISSN 1802-6141
© Copyright 2004 - 2017: Golf - CCB,spol. s.r.o.
Tvorba webových stránek - Webservis

 

Odkazy